Informované souhlasy

Seznam výkonů, ke kterým naše zdravotnické zařízení vyžaduje informovaný souhlas: